ATENEA XXI: Diciembre 2019

  • Títol:
    ATENEA XXi
  • Data publicació:
    7 de Desembre de 2019
  • Editat per:
    Creatius SE7

Disseny de portada i maquetació del interior.

Rate this article 0 Vote
Ricard Teixidó

Ricard Teixidó

la TeBa web

Dissenyador frelance, implantació de webs, creació d'imatge corporativa, programació informàtica, maquetació, cartelleria, catàlegs, llibres i revistes etc...

Torroella de Montgri 3, 08027 Barcelona

+34 638 661 883

info@latebaweb.cat